Uppdatering – STRATEGI deltagarpärmar

juni 19, 2024

Vi har gjort några mindre uppdateringar av deltagarpärmarna till STRATEGI Barn och
STRATEGI Tonår. Det handlar inte om några stora ändringar utan framför allt uppdateringar
av Referenslistan i Lektion 5. Här har vi lagt till nyutkommen litteratur, tagit bort vissa
referenser och lagt till några nya tips på webbsidor och poddar. En liknande uppdatering är
gjord i referenslistan till STRATEGI Tonårs Lektion 2 Några webbplatser för familjer som har
tonåringar med adhd.


I Lektion 3 har Tips på timer-appar och Tips på appar för planering med bilder uppdaterats.
En mindre uppdatering har också gjorts av försättsbladet till häftena med bildexemplen på
kognitivt stöd.


Utvärderingsformuläret allra sist i deltagarpärmen har ersatts av en kortare version i både
STRATEGI Barn och STRATEGI Tonår. Den tidigare längre versionen finns fortfarande kvar på
den lösenordskyddade delen av Sinus hemsida, om ni vill skriva ut och använda den även i
fortsättningen.


Avslutningsvis har vi gjort om formatet på åhörarkopiorna, både för STRATEGI Barn och
STRATEGI Tonår. För att öka läsbarheten har vi förstorat bilderna på åhörarkopiorna. Det
kommer även fortsatt att finnas tomma rader bredvid bilderna för deltagarna att skriva
anteckningar på.

Det uppdaterade materialet finns på den lösenordsskyddade delen av hemsidan.
Har ni deltagarpärmar i lager på era arbetsplatser kan ni skriva ut och ersätta ovan nämnda
dokument med de nya versionerna. Det går också bra att använda befintliga deltagarpärmar
precis som de är, utan att ersätta dokumenten. Uppdateringarna som är gjorda rör som
nämnts nya referenser och länkar och påverkar inte själva kursinnehållet.