För att få använda STRATEGI-programmet och dess manual krävs att man gått kursledarutbildningen. Kursledarutbildningen (grundutbildning) i STRATEGI-programmet består av två heldagar för respektive programversion.

Utbildningen erbjuds två gånger per år (vår och höst) för vardera programversionen. Den kan också anordnas som lokal uppdragsutbildning som kan beställas av regioner.

Sedan 2010 har det hållits över etthundra kursledarutbildningar i STRATEGI-programmet. Kursledarutbildningarna leds av leg.psykolog Lina Poltrago i samarbete med programmets upphovsman Agneta Hellström.

Kursledare i STRATEGI-programmet kan vara sjuksköterskor, psykologer, socionomer och specialpedagoger inom BUP eller andra verksamheter med uppgift att ge stöd till familjer som har barn eller tonåringar med adhd.

Kursledarna får utan extra kostnad regelbundna uppdateringar av programmet och deltagarmaterialet via en inloggningsbar sida.