STRATEGI-kurserna finns också i inspelade Onlineversioner, STRATEGI barn Online respektive STRATEGI tonår Online. Onlineversionerna har tagits fram för att kunna erbjuda kvalitetssäkrade och enhetliga versioner, när föräldrautbildningarna inte kan genomföras fysiskt eller som webbinarium. STRATEGI Online kan också erbjudas till enskilda föräldrar som av olika skäl inte kan delta i fysiska kurser. STRATEGI barn Online har undertexter på svenska, engelska, arabiska, somaliska och persiska.

STRATEGI Online har tagits fram med ambitionen att, så långt formatet tillåter, ha samma upplägg och innehåll som de ordinarie STRATEGI-kurserna. Kurserna består av fem lektioner vardera, inspelade som fem separata filmer. STRATEGI Online har tagits fram av STRATEGI-programmets upphovsman Agneta Hellström tillsammans med Sinus verksamhetschef leg. psykolog Lina Poltrago. 

Föreläsningspass med PowerPoint-bilder varvas med reflektionsfrågor i STRATEGI Online, ofta med uppmaning att skriva ner tankar eller frågor att ta upp vid senare uppföljningstillfälle. Tilltalet följer programmens pedagogiska ansats, där föräldrarna uppmanas att själva reflektera över hur den kunskap och de råd som förmedlas kan tillämpas i förhållande till det egna barnet eller tonåringen, och där man visar stor tilltro till föräldrarnas egen kompetens och erfarenhet.

Varje film är 1½ – 2 timmar lång och om man lägger till tiden för att fundera över reflektionsfrågorna, samt att ta pauser, beräknas den sammanlagda tiden för varje lektion vara cirka 2 ½ timmar. Vi rekommenderar att föräldrarna följer kursen fem veckor i följd, precis som en fysisk kurs, men utrymme finns givetvis för ett mer flexibelt upplägg. Föräldrarna kan själva i sin egen takt starta, stoppa och repetera filmerna vid de olika bilderna och avsnitten. PowerPoint-bilderna ses hela tiden på skärmen, antingen samtidigt med föreläsaren eller i helbild.

STRATEGI Online får endast ledas av kursledare som är utbildade i STRATEGI. För att hålla STRATEGI barn Online behöver kursledaren ha gått kursledarutbildning i STRATEGI Barn och för att hålla STRATEGI tonår Online behöver kursledaren ha gått kursledarutbildning i STRATEGI Tonår. Det är lämpligt att man som kursledare har genomfört åtminstone några fysiska STRATEGI -kurser innan man leder kurser online.

STRATEGI Online startar med en inledande träff, antingen individuellt med respektive förälder, eller i grupp. Träffen kan hållas antingen fysiskt, per telefon eller via videolänk. För varje förälder eller föräldrapar som går STRATEGI Online behöver det finnas en ansvarig kursledare som introducerar och avslutar kursen och som kan svara på förälderns frågor. Man kan givetvis också vara två kursledare.

Föräldrarna följer kursen från sin dator, mobil eller surfplatta. Inför kursstarten bör föräldrarna få varsin deltagarpärm, som de kan ha framför sig då de följer kursen. Deltagarpärmar beställs på Sinus hemsida. Åhörarkopior av PowerPoint-bilderna till varje lektion finns för nedladdning under respektive film.

Tillgång till STRATEGI Online

STRATEGI Online finns tillgängligt via lösenord på Sinus hemsida. Materialet i kurserna är upphovsrättsskyddat och kurserna erbjuds genom individuell licens endast till kursledare som är utbildade i STRATEGI Barn och/eller STRATEGI Tonår. En kursledare som beställer någon av versionerna i STRATEGI Online får ett unikt lösenord och en länk som hon eller han i sin tur förmedlar till de föräldrar som ska delta i kursen. Uppgifterna kan distribueras till föräldrarna direkt eller genom exempelvis 1177 Vårdguidens e-tjänster.

En licens till STRATEGI barn Online respektive STRATEGI tonår Online ger behörighet till de fem lektionerna, digitala åhörarkopior av PowerPoint-bilderna, samt en kursledarinstruktion till respektive version. I licensavgiften för respektive version ingår också ett erbjudande om ett digitalt handledningstillfälle i STRATEGI Online. Priset för respektive licens är per kursledare 3 000 kr, exkl. moms det första året, därefter 900 kr, exkl. moms per år.  Lösenordet och kursledarmaterial mailas till kursledaren kort efter det att en beställning har gjorts.