Primus – föräldrautbildning om förskolebarn med neurologiska utvecklingsproblem 3–6 år, finns nu också i en inspelad Onlineversion, Primus Online. Kursen har tagits fram för att kunna erbjuda en kvalitetssäkrad och enhetlig version när föräldrautbildningen inte kan genomföras fysiskt eller som webbinarium. Den kan också erbjudas till enskilda föräldrar som av olika skäl inte kan delta i fysiska kurser.

Upplägg och innehåll

Primus föräldrautbildning består av fem lektioner. Primus Online utgörs av inspelningar av lektionerna, i fem separata filmer. Primus Online har tagits fram av leg. psykolog Lina Poltrago i samarbete med Primus upphovsman Agneta Hellström, Sinus AB.  

Föreläsningspass med PowerPoint-bilder varvas med reflektionsfrågor i Primus Online, ofta med uppmaning att skriva ner tankar eller frågor att ta upp vid senare uppföljningstillfälle. Tilltalet följer programmets pedagogiska ansats, där föräldrarna uppmanas att själva reflektera över hur den kunskap och de råd som förmedlas kan tillämpas i förhållande till det egna barnet, och där man visar stor tilltro till föräldrarnas egen kompetens och erfarenhet. 

Varje film är ca en timme lång och om man lägger till tiden för att fundera över reflektionsfrågorna, samt att ta pauser, beräknas den sammanlagda tiden för varje lektion vara cirka 1 ½ timme. Vi rekommenderar att föräldrarna följer kursen fem veckor i följd, precis som en fysisk kurs, men utrymme finns givetvis för ett mer flexibelt upplägg. Föräldrarna kan själva i sin egen takt starta, stoppa och repetera filmerna vid de olika bilderna och avsnitten. De kan också vid behov reglera filmernas tempo. PowerPointbilderna ses hela tiden på skärmen, antingen samtidigt med föreläsaren eller i helbild.   

Primus Online får endast ledas av kursledare som är utbildade i Primus och det är lämpligt att man som kursledare har genomfört åtminstone några fysiska Primus-kurser. Primus Online startar med en inledande träff, antingen individuellt med respektive förälder, eller i grupp. Träffen kan hållas antingen fysiskt, per telefon eller via videolänk. För varje förälder eller föräldrapar som går Primus Online behöver det finnas en ansvarig kursledare som introducerar och avslutar kursen och som kan svara på förälderns frågor. Man kan givetvis också vara två kursledare.    

Föräldrarna följer kursen från dator, mobil eller surfplatta. Inför kursstarten bör föräldrarna få varsin deltagarpärm, som de kan ha framför sig då de följer kursen. Åhörarkopior av PowerPoint-bilderna till varje lektion finns för nedladdning under respektive film.