Information om GDPR

Sedan den 25 maj 2018 gäller GDPR (General Data Protection Regulation) i Sverige och övriga EU. Den nya förordningen som ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL) skärper kraven på oss som företag när det gäller hur vi hanterar dina personuppgifter. Din personliga integritet och vår hantering av personuppgifter är viktigt för oss på Sinus AB. För att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina uppgifter vill vi berätta vad som gäller.

Behandling av personuppgifter

  • Vilka uppgifter lagras?

När du som yrkesperson anmäler dig till och deltar i en utbildning, beställer material, begär användaruppgifter för att ladda ner material (STRATEGI-programmet) lagrar vi de uppgifter om namn, yrke, arbetsplats och e-postadress och i förekommande fall även telefonnummer som du uppgivit.  Om du som privatperson beställt material lagrar vi bara de uppgifter du uppgivit vid beställningen. Har du registrerat dig för åtkomst till digital deltagarpärm till en STRATEGI-kurs sparas endast den e-postadress du angav vid registreringen. När du varit i kontakt med oss med förfrågningar, konsultationer eller exempelvis beställer en uppdragsutbildning lagrar vi också i vissa fall dina personuppgifter.

  • Ändamål

De personuppgifter vi får av dig används för att administrera våra kurser och utbildningar, administrera beställningar av material, ge åtkomst till digitalt material, fakturering, utskick av nyhetsbrev, information om kommande kurser och utbildningar, uppdatering av material, främjande av erfarenhetsutbyte etc. De används också för att kunna svara på frågor, synpunkter och för att ge konsultationer via e-post eller telefon. Vi sparar uppgifterna bara så länge det behövs eller tills du avregistrerar dig.

  • Får några andra ta del av uppgifterna?

Sinus AB har som policy att inga personuppgifter som vi har registrerade lämnas ut till samarbetspartners eller till någon annan. I undantagsfall kan kontakt mellan enskilda yrkesutövare förmedlas men då i fullt samförstånd med den det berör. På kurser och utbildningar görs deltagarförteckningar som delas ut till alla närvarande. Om man inte vill stå på deltagarförteckning kan man begära detta. Inga personuppgifter lämnas till så kallat tredjeland (land utanför EU/EES).

Dina rättigheter

  • Rätt till registerutdrag

Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi har lagrade om dig.

  • Rätt till rättelse

Om vi har felaktig eller ej komplett information om dig så har du rätt att när som helst begära att vi korrigerar den.

  • Rätt till radering

Du har rätt att begära att vi raderar information om dig som vi behandlar med ditt samtycke. Om du väljer att dra tillbaka ditt samtycke så har du också rätt att begära att den informationen raderas.

  • Rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar din information kan du inge klagomål till Datainspektionen www.datainspektionen.se

Kontaktuppgifter

Sinus AB, org. nr. 559247-8985, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vill du korrigera eller avlägsna dina personuppgifter eller om du frågor eller synpunkter gällande vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@sinus.se