Tjänster

Om oss bg sinus

Utbildningar

Sinus erbjuder kursledarutbildningar i föräldrautbildningsprogrammet STRATEGI, speciellt framtaget för föräldrar till barn respektive tonåringar med adhd. Utbildningarna anordnas i respektive programversion två gånger per år, vår och höst, och kan även anordnas som lokal uppdragsutbildning.

Sinus utbildar även kursledare i föräldrautbildningsprogrammet PRIMUS. PRIMUS riktar sig till föräldrar som har barn i åldern 3-6 år med olika typer av neurologiska utvecklingsproblem (koncentration/uppmärksamhet, socialt samspel, tal och språk etc.). Det gäller barn som ännu inte genomgått någon diagnostisk utredning men vars svårigheter har uppmärksammats. PRIMUS ges av sjuksköterskor, psykologer, specialpedagoger m.fl. inom exempelvis barnhälsovård, familjecentraler, elevhälsa och BUP. Kursledarutbildningen ges som uppdragsutbildning vid förfrågan.

Sinus erbjuder också uppdragsutbildningar om adhd och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för pedagoger inom förskola och skola, elevhälsopersonal, yrkesverksamma inom socialtjänst, BUP och andra verksamheter. Vi kan även erbjuda utbildningsinsatser kring hur man bygger upp en fungerande organisation för kostnadseffektiva insatser till målgruppen.

Vår ambition är att erbjuda utbildningar som är skräddarsydda för olika målgrupper och som har hög kvalitet till rimliga priser. Vi samarbetar med experter inom området som har gedigen kunskap om och lång erfarenhet av sitt kunskapsområde.

Handledning och rådgivning

Sinus erbjuder expertkonsultation, rådgivning och handledning kring frågor som gäller barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt även utrednings- och skrivuppdrag inom området.

Välkommen att kontakta oss för diskussion och offert.