Uppgraderad hemsida

juni 26, 2024

Sinus har uppgraderat sin hemsida och sidan har fått en ny design och struktur. Det har även gjorts en del förändringar för att underlätta navigeringen, till exempel har det lagts till en del genvägar på startsidan.