Välkommen till Sinus

Sinus AB har till uppgift att sprida kunskap om barn och ungdomar med adhd och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och utvecklingsproblem. Vi vänder oss till yrkesverksamma och ledningspersonal inom BUP, socialtjänst, förskola, skola och habilitering m.fl.

sinus-start banner