Anmälan till webinar grundutbildning för kursledare i STRATEGI Barn 28 - 29 maj 2020

Anmälan till webinar grundutbildning för kursledare i STRATEGI Barn 28 - 29 maj 2020

Deltagaravgift: 4 800 kr exkl. moms. Manual och övrigt material ingår och skickas till deltagarna i förväg. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas. Vid avanmälan senare än fem
dagar före kursstart debiteras hela avgiften. Vid sjukdom och uppvisande av läkarintyg debiteras en administrationskostnad på 500 kr, exklusive moms. Bekräftelse skickas ut tillsammans med faktura.