Anmälan till grundutbildning för kursledare i STRATEGI Barn 24-25 oktober 2019

Anmälan till grundutbildning för kursledare i STRATEGI Barn 24-25 oktober 2019

Deltagaravgift: 5 800 kr exkl. moms. Manual och övrigt material ingår, liksom lunch och kaffe båda dagarna.

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas. Vid avanmälan senare än fem
dagar före kursstart debiteras hela avgiften. Vid sjukdom och uppvisande av läkarintyg debiteras en administrationskostnad på 500 kr, exklusive moms. Bekräftelse skickas ut tillsammans med faktura.