Anmälan till grundutbildning för kursledare i STRATEGI Tonår 21-22 november 2019

Anmälan till grundutbildning för kursledare i STRATEGI Tonår 21-22 november 2019

Deltagaravgift: 5 800 SEK exkl. moms. Manual och övrigt material ingår, liksom lunch och kaffe båda dagarna.

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas. Vid avanmälan senare än fem
dagar före kursstart debiteras hela avgiften. Vid sjukdom och uppvisande av läkarintyg debiteras en administrationskostnad på 500 kr, exklusive moms. Bekräftelse skickas ut tillsammans med faktura.