Anmälan till grundutbildning för kursledare i STRATEGI Tonår den 15-16 november 2018

Anmälan till grundutbildning för kursledare i STRATEGI Tonår den 15-16 november 2018

Deltagaravgift: 5 800 SEK exkl. moms. Manual och övrigt material ingår, liksom lunch och kaffe båda dagarna.