Anmälan till grundutbildning för kursledare i STRATEGI Barn den 25-26 oktober 2018

Anmälan till grundutbildning för kursledare i STRATEGI Barn den 25-26 oktober 2018

Deltagaravgift: 5 800 SEK exkl. moms. Manual och övrigt material ingår, liksom lunch och kaffe båda dagarna.