Anmälan till grundutbildning för kursledare i STRATEGI Barn den 22-23 mars 2018

Anmälan till grundutbildning för kursledare i STRATEGI Barn den 22-23 mars 2018

Deltagaravgift: 5 800 SEK exkl. moms. Manual och övrigt material ingår, liksom lunch och kaffe båda dagarna.